Organizacija vykdo advokacinę veiklą bei aktyviai įsitraukia į teisės aktų rengimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Organizacija teikia pastabas, išvadas, konsultacijas dėl teisės aktų rengimo ir jų atitikimo žmogaus teisių standartams.