Teikiame konsultacijas viešajam ir privačiajam sektoriui dėl žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo organizacijų veikloje.