Žmogaus teisių balsas nuolatos vykdo teisėkūros iniciatyvų stebėseną ir į jas reaguoja reikšdamas savo ekspertinę nuomonę. Taip pat Žmogaus teisių balsas vykdo ir žiniasklaidos, ir viešosios erdvės stebėseną. Pastebėję pažeidimus pranešame apie tai atsakingoms institucijoms.

Šiame puslapyje galite susipažinti su Žmogaus teisių balso raštais, skundais ir panašiais dokumentais.

2019 m.

 1. 2019-01-20 raštas dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo (XIIIP-3010)
 2. 2019-02-08 raštas dėl Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo
 3. 2019-03-19 raštas dėl Marijampolės tarybos sprendimo Nr. 19-2764
 4. 2019-04-18 raštas dėl Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. XII-966 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-3198)
 5. 2019-08-18 raštas dėl tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų pakeitimo
 6. 2019-09-17 raštas dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3512)
 7. 2019-09-24 raštas dėl Lietuvos Respublikos trečiosios periodinės ataskaitos pagal 1966 metų tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą
 8. 2019-10-09 raštas dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-3822)
 9. 2019-11-14 raštas dėl Tautinių mažumų įstatymo projekto
 10. 2019-11-25 raštas dėl TDO 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo

  2018 m.