Pjūvis: Radikalus feminizmas ir erdvės moterims

Feminizmas – tai judėjimas, kuriuo siekiama suteikti moterims visas ekonomines, socialines ar politines teises, kokias turi vyrai, bei užtikrinti lygias galimybes visose gyvenimo sferose. Nors tai atrodo kaip savaime suprantamas siekis, tačiau diskusijos šia tema tiesiog virte verda ir atsiranda nemažai skeptikų, prieštaraujančių feminizmo iškeltoms idėjoms. Bene daugiausiai tokių neigiamų Read more…

Trumpai: Stambulo konvencija

Lietuvoje vis dar sklando daug gandų apie tai kas yra Stambulo konvencija (Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo). Pristatome informaciją apie šią tarptautinę sutartį koncentruotai: