Žodynas suskirstytas temomis. Norint ieškoti konkretaus žodžio galite naudoti interneto naršyklės paiešką (CTRL + F). Tam tikri terminai gali pasikartoti keliose kategorijose.

Bendrosios sąvokos:

Pride – pažeidžiamų socialinių grupių judėjimai ir/ar renginiai, skirti kovoti su diskriminacija, kuri yra nukreipta prieš atitinkamą grupę ir švęsti įvairovę.

Privilegija – asmens gaunama nauda, dažnai nepelnytai, tik dėl to, kad jis/ji priklauso tam tikrai socialinei grupei ar užima tam tikrą vietą visuomenėje.

Sąveikinis požiūris (interseksionalumas ; intersectionality ; daugialypė diskriminacija) – tai sociologinė teorija, kuri teigia, kad asmuo, kuris turi kelias diskriminuojamas tapatybes, susidurs su didesne diskriminacija, nei asmuo, kuris turi tik vieną tapatybę, dėl kurios jis/ji gali būti diksriminuojamas. Pvz. juodaodė neheteroseksuali moteris susidurs su daugiau sunkumų, nei heteroseksualus juodaodis vyras.

Skurdas – asmens ar socialinės grupės ekonominė padėtis, kai pats subjektas negali užtikrinti savo minimalių poreikių patenkinimo.

Socialinė atskirtis – kai kurių narių išstūmimas iš visuomenės, nes jų gyvenimo būdas neatitinka priimtų nuostatų arba jie neturi minimalaus pragyvenimo lygio ar išsilavinimo, pvz. bedarbiai.

Socialinis konstruktas – subjektyvus visuomenės požiūris į tam tikrus objektus, pateikiamas kaip objektyvus to objekto suvokimas. Pvz. moterims priskiriami tam tikri vaidmenys.

Tolerancija – pakantumas kitokiam gyvenimo būdui, elgesiu, nuomonei ir papročiams.

 

Žmogaus teisių kategorijos

Antros kartos teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės. Jos grindžiamos lygybės ir ekonominių gėrių prieinamumo idėja.

Ekonominės teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos teisės užtikrinančios asmens orų pragyvenimą. Pvz. teisė į darbą, tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas.

Kultūrinės teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos teisės leidžiančios vispusiškai dalyvauti kultūroje. Pvz. tautinių mažumų teisė propaguoti savitą kultūrą.

Pirmos kartos teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos vienos svarbiausių teisių – pilietinės ir politinės teisės. Šios žmogaus teisės atsirado pirmosios.

Pilietinės teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos teisės suteikiančios minimalias fizinio ir moralinio saugumo bei laisvės garantijas. Pvz. nuomonės laisvė, teisė į gyvybę. Šios teisės priskiriamos pirmos kartos teisėms.

Politinės tiesės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos teisės suteikiančios galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime ir šalies valdyme. Pvz. teisė balsuoti, teisė protestuoti, teisė įstoti į politinę partiją. Šios teisės priskiriamos pirmos kartos teisėms.

Socialinės teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuriai priskiriamos teisės suteikiančios galimybę visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Pvz. teisė į išsilavinimą, teisė į socialinę apsaugą, teisė į būstą.

Trečios kartos teisės – tai žmogaus teisių kategorija, kuri vis dar besiformuoja. Šioje kategorijoje bandoma užtikrinti asmenų teises pasaulyje, kuris tampa vis labiau globalesnis. Pvz. teisė į taiką, teisė į švarią aplinką.

Žmogaus teisės – Plačiąja prasme tai teisės, kurias turi kiekvienas asmuo iš prigimties. Siaurąja prasme – tai teisės, kurios yra garantuojamas asmeniui, kuris yra apibūdinamas tam tikromis kategorijomis (pvz. geografinė vieta, amžius ir kita).

 

Seksualinė orientacija

Aseksualumas – seksualinė orientacija, kai asmuo nejaučia seksualinės traukos.

Atsiskleidimas (coming out) – procesas, kurio metu asmuo pasako kitiems apie savo neheteroseksualią orientaciją ar lyties tapatybę.

Atskleidimas (to be outed) – situacija, kai kitas asmuo atskleidžia LGBT+ atstovo orientaciją ar lytinę tapatybę, dažniausiai negavus leidimo.

Atvirumas – situacija, kai neheteroseksualus asmuo neslepia savo seksualinės orientacijos.

Baltic pride – LGBT+ eitynės, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į Baltijos šalyse egzistuojančias LGBT+ problemas.

Bifobija – išankstinės nuostatos prieš biseksualius asmenis, jų specifinių problemų ignoravimas.

Biseksualumas – seksualinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį ir savo ir kitos lyties atstovams.

Demiseksualumas – lytinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį tik tada, kai suformuoja artimus ryšius su asmeniu.

Gėjus – homoseksualus vyras. Vyras jaučiantis potraukį kitiems vyrams.

Heteronormatyvumas – požiūris, kuris teigia, kad visi žmonės yra heteroseksualūs, yra tik dvi lytys ir jos turi tam tikrus vaidmenis, kuriuos turi atlikti.

Heteroseksizmas – diskriminacijos forma nukreipta prieš LGBT+ asmenis.

Heteroseksualumas – seksualinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį kitai (priešingai) lyčiai.

Homofobija – išankstinės, neigiamos nuostatos prieš homoseksualius asmenis.

Homonormatyvumas – požiūris, kuris teigia, kad neheteroseksualios poros turi atitkti tam tikrus standartus, dažnai panašius į heteroseksualių porų (pvz. norėti auginti vaikus).

Homoseksualumas – seksualinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį savo paties lyčiai.

Internalizuota homofobija – išankstinės nuostatos prieš homoseksualius asmenis LGBT+ bendruomenės viduje, pvz. dėl elgesio, aprangos, manierų.

Lesbietė – homoseksuali moteris, kuri jaučia potraukį kitoms moterims.

LGBT+ – lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys. Tai santrupa naudojama apibrėžti įvairių seksualinių orientacijų ir lytinių tapatybių asmenų grupę. Pliusas naudojamas kaip simbolis, kad sąrašas nėra baigtinis. Taip pat gali būti naudojamas asteriksas (*).

Lytiškumas – žr. seksualinė orientacija.

Monoseksizmas – išankstinis nusistatymas ir manymas, kad egzistuoja tik dvi seksualinės orientacijos (homoseksualumas ir heteroseksualumas).

Nesitaikstantis (non-conforming) – asmuo, kuriam nėra priimtini įprasti lyčių apibrėžimai. Taip pat asmuo, kuriam nėra priimtini įprasti seksualinių orientacijų apibrėžimai.

Queer – asmens tapatybė, kuri kviestionuoja heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą. Taip pat judėjimas, kuris atsisako etikečių ir kategorijų.

Seksualinė orientacija – asmens tapatybės dalis, kuri nurodo kam asmuo jaučia lytinį ir/ar romantinį potraukį. Taip pat žr. romantinė orientacija.

Seksualinė tapatybė – asmens savęs identifikavimas seksualinio elgesio ir potraukio kontekste.

Seksualinis elgesys – asmens elgesys, susijęs su seksualinio pobūdžio veiksmais. Elgesys tai atskira kategorija nuo orientacijos, todėl pvz. heteroseksualus vyras gali turėti lytinių santykių su kitais vyrais ir vistiek save identifikuotis kaip heteroseksualus.

Romantinė orientacija

Biromantikas – romantinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį ir savo, ir kitos lyties atstovams.

Demiromantikas – romantinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį tik tada, kai suformuoja artimus ryšius su asmeniu.

Heteroromantikas – romantinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį ne savo lyties atstovams.

Homoromantikas – romantinė orientacija, kai asmuo jaučia potraukį savo lyties atstovams.

Romantinė orientacija – asmens tapatybės dalis, kuri nurodo kam asmuo jaučia romantinį potraukį.

Romantinis elgesys – asmens elgesys, susijęs su romantinio pobūdžio veiksmais. Elgesys tai atskira kategorija nuo orientacijos, todėl pvz. heteroromantikas vyras gali turėti romantinių santykių su kitais vyrais ir vistiek save identifikuotis kaip heteroromantiką.

 

Lytis

Atsiskleidimas (coming out) – procesas, kuriuo metu asmuo pasako kitiems apie savo neheteroseksualią orientaciją ar lyties tapatybę.

Atskleidimas (to be outed) – situacija, kai kitas asmuo atskleidžia LGBT+ atstovo orientaciją ar lytinę tapatybę, dažniausiai negavus leidimo.

Atvirumas – situacija, kai neheteroseksualus asmuo neslepia savo seksualinės orientacijos.

Baltic pride – LGBT+ eitynės, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į Baltijos šalyse egzistuojančias LGBT+ problemas.

Biolginė lytis (sex) – tai biologinių požymių visuma (anatomija, chromosomos, hormonai, lytiniai organai), kurie nurodo asmens lytį.

Cislytis (cisgender) – žmogus, kurio biologinė ir socialinė lytys sutampa. Jie identifikuojasi su savo biologine lytimi ir nesijaučiau dėl to nepatogiai. Translyčio anonimas.

Drag (queens/kings) – persirenginėjimas kitos lyties drabužiais, tos lyties elgesio imitavimas performanso tikslais. Dažnai siejama su itin hiperbolizuojama lyties išraiška.

Heteronormatyvumas – požiūris, kuris teigia, kad visi žmonės yra heteroseksualūs, yra tik dvi lytys ir jos turi tam tikrus vaidmenis, kuriuos turi atlikti.

Heteroseksizmas – diskriminacijos forma nukreipta prieš LGBT+ asmenis.

Homonormatyvumas – požiūris, kuris teigia, kad neheteroseksualios poros turi atitkti tam tikrus standartus, dažnai panašius į heteroseksualių porų (pvz. norėti auginti vaikus).

Lyties išraiška – tai, kaip asmuo parodo savo lytį kitiems. Tai išvaizda, apranga, kalba, elgesys.

Lyties tapatybė – tai, kaip asmuo suvokia savo lytį. Asmuo gali identifikuoti save kaip moterį, vyrą, abiem lytimis ar nė viena iš jų. Taip pat tai santykis su savo biologine lytimi.

Lyties vaidmuo – visuomenėje egzistuojančios normos, kurios nurodo kaip atitinkama lytis turi elgtis, atrodyti.

Lytis – sąvoka nurodanti asmens priklausomumą tam tikrai grupei, priklausomai nuo jo biologinės lyties ir/ar socialinės lyties.

Nesitaikstantis (non-conforming) – asmuo, kuriam nėra priimtini įprasti lyčių apibrėžimai. Taip pat asmuo, kuriam nėra priimtini įprasti seksualinių orientacijų apibrėžimai.

Persirenginėjimas (cross-dressing) – praktika, kai asmuo persirengia kitos lyties drabužiais savo malonumui.

Queer – asmens tapatybė, kuri kviestionuoja heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą. Taip pat judėjimas, kuris atsisako etikečių ir kategorijų.

Seksizmas – diskriminacija lyties pagrindu, išankstiniai nusistatymai.

Socialinė lytis – tai visuomenės normos, kurios nurodo kaip turi elgtis tam tikros lyties atstovas. Matydamas šias visuomenės nuostatas asmuo gali save identifikuoti kaip kitos lyties, nei jo biologinė lytis, nes jam nuostatos, kurios yra priskiriamos vienai ar kitai lyčiai, yra patrauklesnės ir labiau priimtinos.

Tarplytis (intersex) – asmuo, kurio genitalijos, chromosomos, hormonai neatitinka įprastų anatominių lyčių kategorijų, todėl tarplytį asmenį sunku priskirti prie vyriškos ar moteriškos biologinės lyties.

Transeksualus – asmuo, kuris identifikuoja save su kita lytimi, nei jo/jos biologinė lytis. Dažniausiai toks asmuo nori pakeisti kūną procedūromis (operacijomis, hormonų terapija).

Transeksuali moteris – tai asmuo, kurio biologinė lytis yra vyriška, tačiau asmuo identifikuoja save su moteriška lytimi.

Transeksualus vyras – tai asmuo, kurio biologinė lytis yra moteriška, tačiau asmuo identifikuoja save su vyriška lytimi.

Transfobija – diskriminacija ir išankstinis nusistatymas translyčių asmenų atžvilgiu.

Translytis – skėtinis terminas apibūdinantis asmenis, kurių lytinė tapatybė ar išraiška skiriasi nuo biologinės lyties.

Transvestitas – asmuo, kuris persirengia kitos lyties drabužiais siekiant, kad jis/ji būtų matomas kaip tos lyties atstovas.

 

Feminizmas

Atskirų sferų doktrina – ankščiau egzistavęs supratimas, kad lytys turi tam tikras sferas, kuriose gali dalyvauti tik tos lyties atstovai. Pvz. požiūris, kad moterys turi būti namuose.

Feminizmas – visuomeninis ir politinis judėjimas, kurio tikslas yra pasiekti, kad moterys turėtų visas politines, socialines, kultūrines ir ekonomines teises lygias vyrų turimoms.

Heteronormatyvumas – požiūris, kuris teigia, kad visi žmonės yra heteroseksualūs, yra tik dvi lytys ir jos turi tam tikrus vaidmenis, kuriuos turi atlikti.

Heteroseksizmas – diskriminacijos forma nukreipta prieš LGBT+ asmenis.

Lesbietiškasis feminizmas – radikalaus feminizmo srovė, kuri skatina moteris nepalaikyti santykių su vyrais.

Liberalusis feminizmas – feminizmo srovė, kuri daugiausia dėmesio skiria lyčių diskriminacijai darbo rinkoje, dažnai pasisako už darbo rinkos kvotas.

Lipnios grindys – feministinė sąvoka, nurodanti, kad moterys dažnai negali pakilti karjeros laiptais ir lieka pirminėse pozicijose.

Lyčių segregacija – nelygi moterų ir vyrų koncentracija skirtingose darbuose ir profesijose.

Marksistinis feminizmas – feminizmo srovė, kuri teigia, kad pagrindinis moterų išnaudojimo šaltinis – kapitalistinė sistema.

Moterų lyties organų žalojimas – praktika kai dėl religinių priežasčių ar tradicijų yra atliekami žalojantys veiksmai moterų lytiniams organams.

Patriarchatas – radikalaus feminizmo sąvoka, sisteminis moterų išnaudojimas ir priespauda, kurią vykdo vyrai.

Psichoanalitinis feminizmas – feminizmo srovė, kuri analizuoja asmenybės vystymosi teoriją ir teigia, kad daugumą savybių, susijusiu su lytimi, asmuo perima iš tėvų.

Queer – asmens tapatybė, kuri kviestionuoja heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą. Taip pat judėjimas, kuris atsisako etikečių ir kategorijų.

Radikalusis feminizmas – feminizmo srovė, kuri remiasi patriarchato sąvoka, pasisako už erdvių, kurios skirtos tik moterims, kūrimą. Ši srovė išaukština „moteriškas“ savybes.

Socialinio konstrukscionizmo feminizmas – feminizmo srovė, kuri teigia kad lytys yra socialinis konstruktas, kuris lemia galios paskirstymą.

Socialistinis feminizmas – feminizmo srovė, kuri teigia, kad pagrindinis moterų išnaudojimo šaltinis – kapitalistinė sistema.

Stiklinės lubos – feministinė sąvoka, nurodanti, kad moterys susiduria su sunkumais kylant karjeros laiptais ir užimant aukščiausius postus.

Stiklo eskalatorius – feministinė sąvoka, nurodanti, kad vyrai, kurie dirba „moteriškus“ darbus dažnai daug lengviau kyla karjeros laiptais, nei moterys.

Sufražizmas – moterų judėjimas, reikalaujantis suteikti moterims balsavimo teisę.

Vyrų feminizmas – feminizmo srovė, kuri pasisako už vyriškumų tyrimus.

#MeToo – pasaulinis moterų judėjimas, kai viešai pasisakoma apie patirtą seksualinį priekabiavimą.

 

Rasė, tautybė

Antisemitizmas – priešiškas nusistatymas prieš žydus.

Etninė mažuma – grupė žmonių, nuo daugumos besiskiriantys savo kultūrinėmis ir (ar) tautinėmis savybėmis.

Etnocentrizmas – vienos etninės grupės siekimas išskirtinės pagarbos.

Karaimai – tauta, viena iš pirmųjų Lietuvos etninių bendruomenių. Į Lietuvą atvyko 14 a.

Kultūrinis rasizmas – siekis primesti savo rasės kultūrą kitai rasei, kitos kultūros naikinimas.

Ksenofilija – svetimšalių palaikymas, laikant juos geresniais, pranašesniais už vietinius.

Ksenofobija – priešiškumas svetimšaliams.

Rasizmas – įsitikinimas, kad įgimti skirtumai tarp žmonių rasių suteikia pranašumų kuriai nors rasei. Taip pat įsitikinimas, kad yra kelios žmonių rasės.

Romai – tai tauta, kuri į Lietuvą atvyko 15 a.

Totoriai – tauta. Lietuvos totoriai – išeiviai iš Aukso ordos, Krymo chanato palikuonys. Į Lietuvą atvyko 14 a. pab.

Žydai – semitų tauta. Žydais taip pat vadinami ir judaizmo išpažinėjai.

 

Privatus gyvenimas

Ankstyva santuoka – situacija, kai asmuo (dažniausiai mergaitės) yra sutuokiamas prieš jo valią ir kai šiam asmeniui dar nėra 18 metų.

Monogamija – santykiai tik su vienu partneriu.

Poligamija – santuoka su keliais partneriais.

Poliamorija – santykiai su keliais partneriais, kai visi partneriai žino apie kitus partnerius.

 

Judėjimo laisvė

Darbo migrantai – asmenys, kurie atvyksta į atitinkamą teritoriją dėl darbo rinkos priežasčių.

Migracija – žmonių kėlimasis gyventi laikinai arba visam laikui j kitą vietą toje pačioje valstybėje arba iš vienos valstybės j kitą.

Pabėgėlis – asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba; arba neturėdamas atitinkamos pilietybės ir būdamas už šalies, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų dėl tokių įvykių negali ar bijo į ją grįžti.

Prieglobsčio prašytojas – tai asmuo, kuris yra pareiškęs, kad yra pabėgėlis ir yra pateikęs prašymą dėl prieglobsčio suteikimo.

Prieglobstis – teikiama pagalba, parama persekiojamam asmeniui, leidžiant jam gyventi tam tikroje vietoje.

 

Negalia

Neįgalumas – tai dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas.

 

Nusikaltimai, nusižengimai

Diskriminacija – išankstinėmis nuostatomis grįstas nepalankus elgesys su asmeniu dėl jo tapatybės ar tam tikrų požymių (pvz. dėl lyties, orientacijos, religijos, rasės, tautybės).

Ekonominis smurtas – finansinė priklausomybė nuo kito asmens. Pvz. draudimas asmeniui rūpintis savo finansinių išteklių kaupimu ir saugojimu.

Fizinis smurtas – jėgos panaudojimas ir veiksmai, kurie sukelia skausmą, sužalojimus, kyla grėsmė asmens sveikatai ir/ar gyvybei. Pvz. mušimas, stumdymas, smaugimas.

Genocidas – siekimas sunaikinti grupę žmonių dėl jų priklausymo nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei, politinei grupei.

Išžaginimas – lytinis santykiavimas su žmogumi prieš šio valią panaudojant smurtą.

Neapykantos kalba – pasisakymai, kurie skatina neapykantą, diskriminaciją, priešiškumą tam tikrų socialinių grupių atžvilgiu.

Neapykantos nusikaltimas – nusikaltimas, kai auka ar objektas pasirenkamas dėl tam tikro jo/jos priklausomumo ar tariamo priklausomumo tam tikrai socialinei grupei.

Psichologinis (emocinis) smurtas – tai tyčinis poveikis kito asmens psichikai jį bauginant, parodymas to asmens priklausomybės nuo smurtautojo. Pvz. patyčios, žeminimas, vertimas jaustis kaltam.

Seksualinis priekabiavimas – veiksmais ar žodžiais išreikštas nepageidaujamas seksualinis elgesys, kurio pasekmė – asmens orumo įžeidimas, kai asmuo yra nuo priekabiaujančio asmens priklausomas.

Seksualinis prievartavimas – lytinės aistros tenkinimas su žmogumi prieš jo valią naudojant smurtą.

Seksualinis smurtas – bet kokie nepageidautini seksualinio pobūdžio veiksmai, grasinimai.

Smurtas – sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti, įžeisti, įbauginti ar kitaip neigiamai paveikti kitą asmenį.

Smurtas artimoje aplinkoje (buitinis smurtas) – tai smurtas, kuris dažniausiai vyksta privačioje sferoje, apie šį smurtą aukos dažnai nutylį, nes bijo smurtautojo.

Šmeižtas – tikrovės neatitinkančios informacijos apie žmogų paskleidimas, kai informacija galimai žeidžia žmogaus garbę ir orumą.

Terorizmas – organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas ar nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant ideologinių tikslų.

 

Sulaikymas, bausmės, kalinimas

Amnestija – atleidimas nuo bausmės Seimo priimtu amnestijos aktu.

Ekstradicija – teisės aktas (veiksmas), kuriuo vienoje valstybėje sulaikytas nusikaltimu įtariamas ar kaltinamas asmuo perduodamas kitai valstybei.

Europos arešto orderis – Europos Sąjungos valstybės narės teisminės institucijos sprendimas, kuriuo kita ES valstybė įpareigojama suimti ir perduoti šiame sprendime nurodytą asmenį siekiant pradėti šio asmens baudžiamąjį persekiojimą ar vykdyti jam paskirtą su laisvės atėmimu susijusią bausmę.

Malonė – atleidimas nuo bausmės, kai Prezidentas patenkina malonės prašymą.