Šiame puslapyje pateikiamos minėtinos žmogaus teisių dienos:

Sausio 8 Raštingumo diena
Sausio 27 Holokausto aukų prisiminimo diena

Vasario 6 Diena prieš moterų lytinių organų žalojimą
Vasario 11 Moterų moksle diena
Vasario 20 Socialinio teisingumo diena
Vasario 21 Gimtosios kalbos diena
Vasario mėnuo LGBT+ istorijos mėnuo (JK)

Kovo 1 Diena prieš diskriminaciją
Kovo 8 Tarptautinė moterų diena
Kovo 21 Rasinės diskriminacijos panaikinimo diena
Kovo 21 Dauno sindromo diena
Kovo 22 Vandens diena
Kovo 24 Diena, skirta žiauriems žmogaus teisių pažeidimams ir aukų orumui
Kovo 25 Diena, skirta vergovės aukų atminimui
Kovo 25 Solidarumo su įkalintais ir dingusiais JT darbuotojais diena
Kovo 31 Transeksualumo matomumo diena

Balandžio 2 Diena, skirta sąmoningumui apie autizmą
Balandžio 7 Diena, skirta apmąstyti Ruandos genocidą
Balandžio 7 Sveikatos diena
Balandžio 8 Romų diena
Balandžio 20 Žemės diena (Lietuva)
Balandžio 22 Žemės diena (tarptautinė)
Balandžio 26 Lesbiečių matomumo diena
Balandžio 28 Diena, skirta saugumui ir sveikatingumui darbe
Balandžio 29 Cheminio ginklo aukų atminimo diena
Balandžio 30 Holokausto atminimo diena (Yom ha Shoa)
Balandis Tylos diena (LGBT), data keičiasi kasmet https://www.glsen.org/day-of-silence

Gegužės 1 Darbuotojų diena
Gegužės 3 Žiniasklaidos laisvės diena
Gegužės 8 Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio diena
Gegužės 8-9 Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena
Gegužės 15 Šeimos diena
Gegužės 17 Diena prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją
Gegužės 17 Telekomunikacijų diena
Gegužės 21 Diena, skirta kultūrinės įvairovės dialogui ir kūrimui
Gegužės 29 Diena, skirta JT taikos palaikymo misijai
Gegužės pirmas sekmadienis Visų šeimos formų diena https://internationalfamilyequalityday.org

Birželio 1 Vaikų gynimo diena
Birželio 4 Diena, skirta nekaltoms vaikų aukoms dėl agresijos
Birželio 12 Diena, prieš vaikų darbą
Birželio 15 Diena, prieš smurtą nukreiptą prieš senyvus asmenis
Birželio 15 Maisto diena
Birželio 19 Diena, prieš seksualinį smurtą konfliktų metu
Birželio 20 Pabėgėlių diena
Birželio 21 Taikos ir maldos diena
Birželio 26 Diena, skirta kankinimų aukų paramai
Birželio 28 Stonewall riaušių metinės (LGBT+)

Liepos 11 Pasaulio gyventojų diena
Liepos 14 Ne-binarinių asmenų diena
Liepos 18 Nelsono Mandelos diena
Liepos 30 Diena, prieš prekybą žmonėmis

Rugpjūčio 6 Hirošimos diena (pirmojo atominės bombos susprogdinimo Hirošimoje, Japonijoje, 1945 m. aukoms atminti)
Rugpjūčio 7 Teisių ir švietimo apie kitokią lytinę tapatybę diena
Rugpjūčio 9 Čiabuvių diena
Rugpjūčio 12 Jaunimo diena
Rugpjūčio 19 Humanitarijos diena
Rugpjūčio 23 Diena, skirta prisiminti vergų prekybos panaikinimą
Rugpjūčio 30 Diena, skirta pagrobimų aukoms

Rugsėjo 5 Labdaros diena
Rugsėjo 8 Raštingumo diena
Rugsėjo 15 Demokratijos diena
Rugsėjo 21 Taikos diena
Rugsėjo 23 Biseksualumo matomumo diena
Rugsėjo 26 Diena, skirta visiškam branduolinių ginklų atsisakymui

Spalio 1 Senyvų asmenų diena
Spalio 2 Diena, prieš smurtą
Spalio 8 Lesbiečių diena
Spalio 10 Psichinės sveikatos diena
Spalio 11 Atsivėrimo (coming-out) diena
Spalio 15 Kaimo moterų diena
Spalio 16 Maisto diena
Spalio 17 Diena, skirta skurdo panaikinimui
Spalio 24 JT diena
Spalio 26 Interseksualumo diena
Spalio paskutinė savaitė Aseksualumo matomumo savaitė
Spalio trečiasis ketvirtadienis Dvasios (spirit) diena (LGBT+) https://www.glaad.org/spiritday#what
Spalio mėnuo LGBT+ istorijos mėnuo (JAV)

Lapkričio 2 Diena, prieš nebaudžiamus nusikaltimus prieš žurnalistus
Lapkričio 9 Diena prieš fašizmą ir antisemitizmą
Lapkričio 11 Mokslo diena taikai ir vystymuisi
Lapkričio 16 Tolerancijos diena
Lapkričio 20 Vaikų diena
Lapkričio 20 Trans atminimo diena
Lapkričio 25 Diena, skirta smurto prieš moteris panaikinimui
Lapkričio 29 Solidarumo su palestiniečiais diena
Lapkričio pirmos 2 pilnos savaitės Trans savaitės

Gruodžio 1 AIDS diena
Gruodžio 2 Diena, skirta vergovės panaikinimui
Gruodžio 3 Asmenų su negalia diena
Gruodžio 5 Diena, skirta savanoriams, kurie dirba so socialiniu ir ekonominiu vystimusi
Gruodžio 8 Panseksualumo diena
Gruodžio 9 Diena, prieš genocidą
Gruodžio 10 Žmogaus teisių diena
Gruodžio 18 Migrantų diena
Gruodžio 20 Žmonių solidarumo diena