Trumpai: Europos žmogaus teisių konvencija

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – tai daugiašalė tarptautinė sutartis, kuri skirta žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai Europoje. Europos žmogaus teisių konvencija buvo pasirašyta 12 Europos Tarybos valstybių narių 1950 metų lapkričio 4 dieną, o įsigaliojo 1953 metų rugsėjo 3 dieną, kada dokumentą ratifikavo reikalaujamas valstybių Read more…

Trumpai: Asmens duomenų apsaugos reforma

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje taikomas Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Šis reglamentas suteikia daugiau teisių asmenims ir įtvirtina didesnę asmens duomenų apsaugą. Už reglamento pažeidimą taikoma itin griežta atsakomybė.

Trumpai: Stambulo konvencija

Lietuvoje vis dar sklando daug gandų apie tai kas yra Stambulo konvencija (Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo). Pristatome informaciją apie šią tarptautinę sutartį koncentruotai: