Žmogaus teisių balsas – tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija žmogaus teisių aktyvistus, kurie nori šviesti visuomenę apie žmogaus teises, ugdyti jos supratingumą ir empatiją stigmatizuojamoms socialinėms grupėms, stiprinti demokratines institucijas ir organizacijas.

Mūsų vertybės: nediskriminavimas, lygybė, žmogaus teisių užtikrinimo universalumas ir žmogaus teisių nedalumas.

Projekte stengiamės turinį apie žmogaus teises pateikti paprastai ir suprantamai, patrauklia forma.

Mūsų Tikslai:

  1. Naudojant įvairias komunikacijos formas teikti informaciją lietuviškai kalbantiems asmenims apie žmogaus teises.
  2. Naudojant įvairias komunikacijos formas teikti informaciją tarptautinei bendruomenei apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.
  3. Visais įmanomais įrankiais gerinti žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.