Švietimo įstatymo pakeitimo projektas diskriminuoja šeimas

Žmogaus teisių balsas (ŽTB) pateikė nuomonę Seimui dėl Švietimo įstatymo pakeitimo. Projekte siūloma nustatyti, kad ugdyme turi būti skatinamas teigiamas požiūris į šeimą. Taip pat įstatymo pakeitimu siekiama įtvirtinti, kad tėvai būtų informuojami apie užsiėmimus, kuriuos veda ne mokyklos darbuotojai, ir turėtų suteikti rašytinį sutikimą, kad jų vaikas galėtų tokiame užsiėmime.

Nors siekis formuoti teigiamą požiūrį į šeimą savaime nėra kvestionuojamas, deja, bet tenka pripažinti, kad įstatymo projekte pasirinktos formuluotės suteikia galimybę diskriminuoti tam tikras šeimos formas. Įstatymo projekte įtvirtinta nuostata su siekiu stiprinti teigiamą požiūrį į „tėvystės ir motinystės papildomumą“.  ŽTB nuomone, įtvirtinus tokią formuluotę, kokia ji yra numatyta dabar, ji suteiktų prielaidas kelti šio įstatymo konstitucingumo klausimą, nes jis akivaizdžiai prieštarauja šiuo metu jau susiformavusiais konstitucinei doktrinai, kuri teigia, kad negali būti sudaromos prielaidos diskriminuoti šeimos santykių dalyvių (kaip antai santuokos neįregistravusių bendrai gyvenančių vyro ir moters, jų vaikų (įvaikių), vieno iš tėvų, auginančio vaiką (įvaikį), ir kt.).

Pastebėtina, kad tai prieštarautų ir tarptautinei žmogaus teisių užtikrinimo praktikai, nes įstatymo pakeitimas visiškai ignoruoja ir neatsižvelgia į tos pačios lyties porų (ypatingai auginančių vaikus) poreikius. Šis įstatymo pakeitimo projektus galėtų būti panaudotas siekiant stiprinti neigiamas nuomones ir stereotipus tos pačios lyties porų atžvilgiu, taip sukuriant dar mažiau palankią aplinką mokytis vaikams, kurie auga tokiose porose.

Atkreiptinas dėmesys, kad papildomų biurokratinių veiksmų nustatymas situacijos mokyklose taip pat nepagerins. Siekis pranešti tėvams apie kiekvieną užsiėmimą ne tik apribos galimybes mokykloms būtų atviroms (pvz. kviestis vesti mokymus nevyriausybinių organizacijų atstovus), bet ir lems didesnes išlaidas. ŽTB nuomone, šis pasiūlymas turėtų būti formuluojamas taip, kad vaikų galimybė dalyvauti turėtų būti preziumuojama, nebent tėvai aiškiai (raštu) išreiškia savo nesutikimą – tai padaryti tėvai gali ir dabar.

Žmogaus teisių balsas nuolatos vykdo teisėkūros iniciatyvų stebėseną ir reaguoja į jas teikdamas savo nuomonę.

Lyginamasis įstatymo projekto variantas

Žmogaus teisių balso raštas Seimui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *