Žmogausteisės.lt

Portalas apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje, kuriame rasite žmogaus teisių naujienas, analizes, apžvalgas. Taip pat analizuojami aktualūs teismų sprendimai, statistika ir kiti žmogaus teisėms svarbūs sprendimai. Ieškantiems įkvėpimo – tinklalaidė, interviu su kuriančiais žmonėmis, renginių apžvalgos.

Žmogaus teisių gidas

Žmogaus teisių gidas yra internetinis informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis, kuris padeda suprasti žmogaus teises įvairiose situacijose. Šis gidas per konkrečias temas aiškina, kas yra ir kaip veikia žmogaus teisės. Įrankį rekomenduojama naudoti ne tik individualiems asmenis, bet ir švietimo įstaigoms, organizacijoms bei institucijoms.

Anos Frank jaunimo tinklas

Kartu su jaunimo organizacija „Milžinų lizdas” Lietuvoje koordinuojame pasaulinį Anos Frank jaunimo tinklo veiklas Lietuvoje. Anos Frank jaunimo tinklo narių vykdomi projektai yra susiję su Anos Frank gyvenimo istorija ir šios istorijos aktualumo atskleidimu šiuolaikiniams jaunuoliams. Šiuo metu tinklas jungia daugiau nei 500 000 jaunuolių iš daugiau nei 80 valstybių visame pasaulyje.

Tyrimai

Drauge su partneriais iš Baltijos šalių atliekame žmogaus teisių tyrimus, kurių tikslas rasti geriausius sprendimus žmogaus teisių stiprinimui. Pagrindinės tyrimų temos ir sritys:

  • žmogaus teisių ugdymas viešajame sektoriuje;
  • lyčių lygybė;
  • LGBTI teisės.

Advokacija

Žmogaus teisių balsas nuolat vykdo advokacinę veiklą – įvairiomis priemonėmis siekia teisinės sistemos, viešosios politikos ir visuomenės pokyčių, siekiant pagerinti įvairių socialinių grupių padėtį Lietuvoje.

Teisės pažeidimų stebėsena

Nuosekliai vykdome stebėseną kaip Lietuvoje yra laikomasi tiek nacionalinių teisės aktų, tiek tarptautinių teisės aktų ir įspareigojimų.

Žmogaus teisių balsas, pastebėjęs teisės ir žmogaus teisių pažeidimus savo vardu kreipiasi į atitinkamas institucijas ir siekia pilnavertiško žmogaus teisių užtikrinimo ir žmogaus teisių pažeidimų išnagrinėjimo.

Teisėkūros stebėsena

Organizacija taip pat nuolat vykdo teisėkūros procesų stebėseną parlamente, ministerijose, Vyriausybėje ir kitose institucijose. Reaguojame į aktualius teisės aktų pakeitimus pareikšdami savo ekspertinę nuomonę, atkreipiant dėmesį į tai, kaip teisės aktų pakeitimai gali paveikti žmogaus teisių padėtį.

Mokymai ir konsultacijos

Konsultuojame viešojo ir privataus sektoriaus subjektus apie žmogaus teisių, lygių galimybių bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą savo veikloje. Taip pat organizuojame mokymus privataus ir viešojo sektoriaus organizacijoms įvairiomis žmogaus teisių temomis.