Seimo kontrolierius kreipėsi į teisingumo ministrą dėl antstolio piktnaudžiavimo

Seimo kontrolierių įstaiga praneša, kad atlikęs tyrimą dėl galimo antstolio piktnaudžiavimo biurokratizmu Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui rekomendavo įvertinti antstolio elgesį, kuriuo jis nepagrįstai delsė nutraukti skolos vykdymo bylą bei spręsti antstolio atsakomybės klausimą. Gyventojas Seimo kontrolieriui nurodė, kad jis kelis kartus raštu kreipėsi į antstolį dėl jo atžvilgiu vykdomos skolos išieškojimo bylos nutraukimo, tačiau gauti antstolio atsakymai neatitiko minėtų kreipimųsi turinio, buvo biurokratiški. Seimo kontrolierius pažymoje nurodė, kad pareiškėjas kreipėsi į antstolį prašydamas nutraukti jo atžvilgiu vykdomą bylą dėl suėjusio senaties termino, tačiau atsakymo iš…

Skaityti

JT Žmogaus teisių komitetas vertins padėtį Lietuvoje

Oficialiai paskelbta, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas susitinka Ženevoje liepos 2-29 d. Komitetas apžvelgs žmogaus teisių padėtį Bahreine, Alžyre, Gambijoje, Liberijoje, Laose ir Lietuvoje. Skelbiama, kad padėtis Lietuvoje bus apžvelgiama liepos 10-11 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas yra nepriklausomų ekspertų institucija, įsteigta 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto pagrindu. Šis komitetas stebi, kaip yra įgyvendinamos Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir jo papildomų protokolų nuostatos valstybėse narėse, kurios yra konvencijos dalyvės. Komitetą sudaro 18 nepriklausomų ekspertų, kurie yra pripažinti žmogaus teisių apsaugos srities profesionalai, ir…

Skaityti

Sumažinta leidžiama išieškoti iš skolininko atlyginimo dalis

Seimas paskutinio pavasario sesijos posėdžio metu priėmė įstatymų pakeitimą, kuris sumažina leidžiamą išieškoti iš skolininko atlyginimo dalį.  Iš dvi skolas turinčio asmens iki šiol buvo galima išskaityti pusę jo uždirbamų lėšų. Šią sumą nuspręsta sumažinti iki trečdalio. Prieš pat šeštadienio posėdį Seimo narius pasiekė 3 000 Lietuvos gyventojų paremtas kreipimasis, raginantis reformuoti reformuoti skolų mokėjimo tvarką. Žmogaus teisių portale manoteises.lt skelbtame dokumente teigiama, kad įsiskolinimų šalyje turi kas dešimtas gyventojas, o skolų grąžinimo sistema nepadeda atsiskaityti su kreditoriais. Kreipimąsi inicijavo Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, koalicija „Galiu gyventi“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras. Teigiama,…

Skaityti

1% GPM profesinėms sąjungoms

Seimas pritarė įstatymų pakeitimams, kurie suteikia teisę profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams gauti iki 1 procento piniginių lėšų, sudarančios pajamų mokesčio dalį. Įsigaliojus pakeitimams bus galimybė skirti tokią dalį subjektams: 2% – visiems ne pelno subjektams, turintiems paramos gavėjo statusą; 1% – politinėms partijoms; 1% – profesinėms sąjungoms Jei Prezidentė pasirašys šiuos įstatymus, numatoma, kad jie įsigalios 2019 m. sausio 1 d. Taip pat šiuo metu svarstoma galimybė gerinti nevyriausybinių organizacijų finansavimą steigiant Nevyriausybinių organizacijų fondą. Šiuo metu Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas yra derinamas su visuomene. Derinimui vadovauja Socialinės apsaugos…

Skaityti

Seimas siūlo apriboti Seimo kontrolierių kadencijas

Seime po pateikimo pritarta Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo projektui (XIIIP-1260). Įstatymą siūloma pakeisti taip, kad tas pats asmuo Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Primename, kad Lietuvoje veikia trys ombudsmenų institucijos – Seimo kontrolieriai, Lygių galimybių kontrolierius ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Šiuo metu ribotas kadencijų skaičius numatytas tik Lygių galimybių kontrolieriui – jis gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Dažniausiai pasitaikanti tarptautinė praktika – ribotas kadencijų skaičius, užtikrinant kad kontrolierių įstaigose būtų garantuotas naujų idėjų generavimas ir visapusiška žmogaus teisių…

Skaityti

Pjūvis: Romantinė orientacija – kas tai?

Nors seksualinė orientacija jau yra tarsi standartas, kuris atpažįstamas ir pripažįstamas visame pasaulyje kaip ypatinga asmens dalis, tačiau romantinė orientacija tik pradedama nagrinėti. Tikėtina, kad romantinę orientaciją užtruko pastebėti todėl, kad dauguma žmonių nejaučiu skirtumo tarp to, kam jie jaučia lytinį potraukį ir kam jie jaučia romantinį potraukį. Tačiau romantinę orientaciją svarbu atpažinti todėl, kad būtent dėl jos žmonės formuoja artimus, romantinius santykius su kitais individais. Seksualinė orientacija daugiau turi įtakos mūsų seksualiniam elgesiui, o ne romantinių santykių formavimui. Svarbu apibrėžti kelias sąvokas: Seksualinė orientacija – asmens tapatybės dalis, kuri…

Skaityti

Pjūvis: Aktyvisto identitetas visuomenės šešėlyje

Visai neseniai facebook pamačiau pažįstamo aktyvisto įrašą po Europos žmogaus teisių teismo bylos sprendimo paskelbimo (Sekmadienis LTD v. Lietuva) apibūdinanti kaip aktyvistai (ir nebūtinai tik žmogaus teisių) kartais pradeda savęs klausinėti „ar tai ką darau yra teisinga?“. Kodėl taip nutinka? Dažniausiai todėl, kad aktyvistai plaukia prieš bendrą visuomenės srovę. Naujausios apklausos duomenimis Lietuvoje prieš siūlymus, kad būtų galima registruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę, pasisako 69% apklaustųjų. Eurobarometro duomenimis 66% Lietuvos gyventojų bent iš dalies neigiamai vertina imigrantus. 60% gyventojų nenorėtų gyventi šalia įkalinimo patirties turinčių asmenų (VDU duomenys). Atsisėdus…

Skaityti